ArtykułyRSS Salon 24

  • Czy wypadki przy pracy w Polsce to nadal jest problem? (cd)
    Od początku lat 90. NSZZ "Solidarność" obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Wypadk ó w przy Pracy i Chor ó b Zawodowych. chociaż oficjalnie Międzynarodowa Organizacja Pracy proklamowała go w 2003 r.  "Solidarność"  nale żała do inicjator ó w obchod ó w tego dnia w...