Tematem październikowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy zwołanego przez Janusza Śniadka jest ocena skuteczności i nadzór nad szkoleniami BHP. Materiał, którym zajmuje się Rada Ochrony Pracy został przygotowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Podczas posiedzenia zaopiniowany został też projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok. Podczas posiedzenia Rady przyjęto stanowiska w sprawie wsparcia pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.