W Szkole Sportowej w Gdyni odbyło  Międzyzakładowe Zebranie Delegatów gdyńskiej KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Wśród zaproszonych gości był poseł Janusz Śniadek oraz Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk i Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego. Podczas posiedzenia zasłużonym nauczycielom i wychowawcom wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej i Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W trakcje dyskusji omówiono obecnie panującą sytuację w szkołach, głównie pod kątem zmian demograficznych i reformy rządowej.  Przedstawiono również sprawozdanie Komisji Międzyzakładowej i przeprowadzono wybory uzupełniające do za osoby, które z racji objętych funkcji musiały zrezygnować z prac w Komisji Międzyzakładowej.

zdjęcia: Joanna Grzesińska