Janusz Śniadek wziął udział w spotkaniu opłatkowym Ludzi Morza, które, jak co roku, zorganizowało Duszpasterstwo Ludzi Morza w kościele OO. Redemptorystów „Stella Maris”. Duszpasterstwo Ludzi Morza, działa pod auspicjami Papieskiej Rady do spraw Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze. Należy podkreślić, że w skali światowej 90% towarów przewożonych jest drogą morską. W uroczystej mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Kasyny uczestniczyli głownie oficerowie i marynarze floty handlowej, Marynarki Wojennej, rybacy, stoczniowcy, portowcy pracownicy urzędów morskich. Po Eucharystii podzielono się opłatkiem składając sobie wzajemnie najlepsze życzenia.