Jednym z tematów pierwszego w nowym roku posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy były nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE. Zmiany polegają między innymi na rozszerzeniu zakresu porad świadczonych przez PIP w kwestiach związanych z dostępem do przywilejów socjalnych i podatkowych, członkostwem w związkach zawodowych, dostępem do zasobów mieszkaniowych czy kształcenia.

Rada przyjęła również stanowisko w sprawie realizacji Narodowego Programu Zdrowia wraz z zakresem działań na lata 2016 – 2020.  Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia program za główny cel stawia wydłużenie życia Polaków, poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w kategorii zdrowia.

źródło: sejm.gov.pl