wlk

Jezus Chrystus swoim Krzyżem

i Zmartwychwstaniem pragnie przenieść nas

z królestwa ciemności do królestwa światła;

z niewoli do wolności;

z grzechu do świętości.

 

Przezwyciężajmy zatem nasze uprzedzenia

i niechęć w życzliwość i szacunek,

wrogość w pragnienie pokoju,

a własne błędy w drogę ku nawróceniu

i służbie drugiemu człowiekowi.

 

W przededniu Zmartwychwstania Pańskiego

wszystkim Przyjaciołom, Sympatykom

i Rodakom wraz z Rodzinami składam

serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych

i pogodnych Świąt.

 

Janusz Śniadek

Poseł na Sejm RP