Janusz Śniadek przewodniczył uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, która odbyła się w czwartek, 28 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Posiedzenie honorowym patronatem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Temat którym zajmowali się uczestnicy sesji to identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych.

W Polsce obchody Dnia 28 kwietnia zostały zainicjowane w 1991 r. przez NSZZ „Solidarność” pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. Z kolei Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., ustanowił przypadający 28 kwietnia Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.