Tematem rozmowy z posłem Janusz Śniadkiem była ustawa dotycząca ograniczenia handlu w niedziele oraz reakcji NSZZ „Solidarność”na propozycje zawarte w projekcie.

Artykuł do przeczytania na stronie: