Tematem prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny była miedzy innymi ustawa ograniczająca handel w niedziele.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#2B6403BDB98997E7C12581D9003BD07E